en plats med historia

Området där Barkarbystaden nu växer fram har varit en betydelsefull och spännande plats sedan lång tid tillbaka. Först som boplats och senare som flygfält för både det militära och civila flyget.

I de södra delarna där det moderna Barkarbystaden nu växer fram ligger Järfälla kyrka, Barkarby torg och Tingshuset. De har alla haft ce ntrala roller i socknens historia. Boplatser, gravfält, runstenar och andra fornlämningar visar att det har bott människor här från bronsåldern och framåt. 

Från första utrikesflyget till F8 och civil flygplats

Under hela 1900-talet har Barkarby med sitt flygfält varit ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige.

1913 nämns fältet vid Barkarby för första gången som en övningsplats för Arméns flygkår. Under första världskriget blev intresset för flyg allt större. Från Barkarby gick de första utrikesflygningarna till Helsingfors och Berlin 1919, liksom den första postflygningen 1929 - som tog 19 timmar - till London. 1936 invigdes Bromma och då flyttades allt trafikflyg dit och Barkarby stängdes för civil användning.

1938-1974 hade Kungliga Svea Flygflottilj - F8 - senare Kungliga Svea flygkår, sin verksamhet på Barkarby flygfält. 1974 lades flottiljen ner och flygplatsen öppnades helt för civilt flyg, men var fortfarande militärt område. Den 1 juni 2010 stängdes flygplatsen helt.

Historiska platser bevaras och nya landmärken skapas

Idag växer det fram en ny modern stad, Barkarbystaden, här på Barkarby gamla flygfält. De historiska platser som finns - flygedartornet, hangarerna och landningsbanan - tas tillvara och lyfts fram i den nya staden, samtidigt som nya landmärken skapas.

Mitt på Stora torget står det idag tre drakskulpturer och i dungen bredvid hittar du drakägg. Skulpturen heter ”Dogfight” och påminner boende och besökare om Barkarbys period som flygflottilj då jaktflygplanet Draken flög härifrån.