en ny stad växer fram

På Veddesta industriområde och det gamla flygfältet i Barkarby norr om Stockholm händer det spännande saker. Här växer en helt ny stad fram, mitt i regionens framtida kollektivtrafikknutpunkt.

Barkarbystaden är ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Här bygger och utvecklar Järfälla kommun tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och markägare en helt ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, ett nytt sjukhus, lokaler för utbildning, hotell, handel, service, idrott, hälsa och kultur - mitt i nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, busstorg, pendeltåg och regionaltågstation.

Så här tänker vi

Vi bygger med social- och miljömässig hållbarhet i fokus. Barkarbystaden ska bli en plats där människor mår bra, bryr sig om varandra och har möjlighet att utvecklas och trivas hela livet. Här finns det goda grannskapet, det ska vara en plats för utveckling, talang och lärande och det ska vara en destination med variation - helt enkelt en härlig plats för boende, företag och besökare. En plats du alltid vill komma tillbaka till. En plats det sprakar om.

Karaktärsfull stad

De speciella och historiska platser som redan finns i Bakarbystaden – flygledartornet, hangarerna ch landningsbanan – tas tillvara och göras till spännande platser som människor vill besöka.

Illustration Barkarbystaden

Attraktiva kontorslägen

I kvarteren närmast den framtida tunnelbanan och kollektivtrafikknutpunkten vid Barkarby station planerar Järfälla kommun tillsammans med byggbolag och fastighetsinvesterare för ett nytt attraktivt kontorsläge för alla typer av tjänsteföretag. När området står klart ska här finnas tusentals nya arbetsplatser och vara en plats för utveckling, lärande och nya talanger.

Torg, parker och grönområden

Det ska finnas gott om mötesplatser i Barkarbystaden. Vid torg och parker samlas det mest intensiva stadslivet med handel, ­restauranger och kaféer. Alla torg och parker får en egen identitet, utformning och funktion i förhållande till sin plats i staden. Grönområdena runt Barkarbystaden binder vi samman och gör lättillgängliga tack vare grönska och natur längs med gator och torg. Grönskan skapar en bra miljö för växter, människor och djur.

Utbildning, sport och fritid

Det ska byggas 20–25 nya förskolor, fem-sex grundskolor, äldreboende, idrottsplatser och sporthallar. Förskolor och äldreboende kan dra nytta av att dela byggnad och gård. Skolorna i Barkarbystaden placerar vi så att de bidrar med liv och rörelse till platser. De ska ha närhet till större stråk, parker, grönområden och idrottsanläggningar.

Handel och service

Handel och service placerar vi i första hand vid platser och stråk där mycket människor rör sig, som vid torgen för tunnelbanan. Alla botten­våningar i husen ska vara möjliga lokaler för service- och affärsverksamhet.

Kollektivtrafik

Barkarbystaden får tunnelbana med två stationer: Barkarbystaden och Barkarby station. Byggstart planeras hösten 2018 och arbetet beräknas ta cirka sex år. Vid Barkarby station planeras också för en regionaltågsstation. Busstrafik finns och pendeltåget går från Barkarby station.

Gå, cykla och åka bil

Att gå eller cykla ska vara förstahandsvalet för att göra vardagsärende i Barkarbystaden. Gång- och cykelvägar ska vara välplanerade. Bilberoendet ska vara lågt.