Tunnelbana till Barkarby - så här blir de nya stationerna

Här är de nya visionsbilderna för hur de nya tunnelbanestationerna i Barkarbystaden och Barkarby kommer att se ut.

Station Barkarbystaden

Tunnelbanestationen får två entréer / uppgångar. Från biljetthallarna leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

Konstnären Helena Byström arbetar med videokonst på temat flyg, luft och moln eftersom platsen har en lång historia som F8 Kungliga Svea Flygflottilj.

Visionsbilder: Region Stockholm/White arkitekter. Visionsbilderna är förslag och kan komma att ändras.

Barkarbystaden - plattformen. Konstnären Helena Byström arbetar med videokonst på temat flyg, luft och moln eftersom platsen har en lång historia som F8 Kungliga Svea Flygflottilj. Rörliga bilder kommer att projiceras på väggarna vid plattformen och filmsekvenserna visar moln som är filmade av försvarets väderflygningar. Ljuset i stationen kommer att variera beroende på vilken årstid och tid på dygnet som sekvensen filmats.

Barkarbystaden - mellanplan vid östra uppgången. Från mellanplanet leder rulltrappor, hiss och trappa upp och ned till plattformen.

Station Barkarby

Tunnelbanestationen får tre entréer; en på Veddestabron, en vid bussterminalen och en vid Veddestavägen. Från vardera biljetthall leder rulltrappor och snedbanehiss till ett mellanplan. Därifrån leder rulltrappor, hiss och trappa ned till plattformen.

Konstnären Irene Vestman arbetar med konsten på stationen.

Visionsbilder: Region Stockholm/White arkitekter. Visionsbilderna är förslag och kan komma att ändras.

Barkarby - plattformen. Konstnären Irene Vestman arbetar med konsten. Här möter stora granitskulpturer i form av symboler resenären på plattformen, att luta sig emot eller kanske sitta på. Den konstnärliga gestaltningen finns på alla delar av stationen. Väggarna får reliefer medan golvet får färginläggningar i form av geometriska former i materialet terrazzo. Tillsammans bildar de olika elementen i stationen en helhet som ”kommunicerar” med varandra.

Barkarby - biljetthall vid Veddestavägen. I biljetthallarna leder rulltrappor och snedbanehiss upp och ner till ett mellanplan.

Barkarby - biljetthall vid Veddestavägen. I biljetthallarna leder rulltrappor och snedbanehiss upp och ner till ett mellanplan.

Barkarby - uppgång och biljetthall vid Mälarbanan.

Barkarby - upp/nedgång vid Mälarbanan. Rulltrappor och snedbanehiss leder ned till ett mellanplan.

Barkarby - mellanplan vid upp/nedgång Mälarbanan. Från mellanplanet leder rulltrappor, hiss och trappa ner till plattformen.