Torg, gator och parker får namn efter flygflottiljer

Sveatorget, Såtenäsgatan, Flygfältsparken, Flygtornsgatan och Ärnagatan – nu har vägar, torg, gator och parker runt Barkarbystadens kommande tunnelbanestation fått sina namn.

Namnen på de vägar, torg, gator och parker som byggs i nästa etapp i Barkarbystaden anknyter till svenska flygflottiljer och uppmärksammar orter i Sverige där flygflottiljer finns eller har funnits.

– Detta är en viktig del i att fortsatt lyfta fram och bevara Barkarbys och flygfältets historia i den nya stadsbilden, säger Emma Feldman, (M) kommunstyrelsens ordförande.

Sveatorget – en central plats med tunnelbana

Torget där Barkarbystadens tunnelbana får en av sina uppgångar kommer att heta Sveatorget.

– Sveatorget anknyter till Kungl. Svea flygflottilj, F8 som ju låg i Barkarby. Sveatorget blir en central plats i den nya staden. Det mer dubbeltydiga Sveaplan hade förstås varit ännu roligare, men för stor risk för förväxling med Sveaplan i Stockholm, säger Markus Gry, (M) ordförande i tekniska nämnden.

Sveatorget med Barkarbystadens tunnelbana mitt på torget, handel, restauranger, kaféer och uteserveringar - en visionbild över hur det kan komma att se ut när det är färdigbyggt.

Övriga namn som dyker upp i Barkarbystaden och som har koppling till flygflottiljer är: Frösögatan, Uppsalagatan, Flygfältsstråket, Luleågatan, Hässlögatan, Såtenäsgatan och Flygfältsplatsen. Sedan tidigare finns Barkarbyvägen, Flygfältsvägen och Generalsgatan.

Namn efter äldre gårdar och torp

Även äldre gårdar och torp uppmärksammas i de nya namnen. Tallebovägen får sitt namn efter bebyggelsen vid Tallebo och Hågavägen uppmärksammar den numera försvunna byn invid Igelbäcken.

Torg, parker och gator runt Barkarbystadens kommande tunnelbanestation har fått sina namn. Namnen anknyter till svenska flygflottiljer och uppmärksammar orter i Sverige där flygflottiljer finns eller har funnits. På så vis lyfter man fram och bevarar Barkarbys och flygfältets historia i den nya stadsbilden. Även namn på gamla gårdar och torp finns med bland de nya namnen.