Titta in i tunnelbanan

Nu finns nya visionsbilder som ger en glimt av hur plattformarna i Barkarbystaden och Barkarby station kan komma att se ut. Konsten spelar en stor roll i Stockholms tunnelbana - så även i Barkarby.

I Barkarbystaden ansvarar konstnär Helena Byström för den konstnärliga gestaltningen. Hon arbetar just nu med ett förslag där rörliga bilder projiceras på vägg. På Barkarby station är det konstnär Iréne Westman som ansvarar för konsten. Hon arbetar med fem skulpturer uttagna ur ett och samma stenblock i granit. Skulpturerna ska formas till tre meter höga tecken.

Tung konst

Mycket arbete kvarstår fortfarande och tekniska utmaningar ska lösas. Bland annat hur plattformarna ska förstärkas för den konstnärliga gestaltningen på Barkarby station där flera ton tunga stenblock ska placeras. Konstnärerna Iréne Westman och Helena Byström arbetar tätt med arkitekter och konstruktörer för att fånga upp ändringar och tekniska data. Deras förslag är just förslag och allt eftersom projektet utvecklas, utvecklas även deras uttryck.

Fokus på resenärens upplevelse

Utöver den konstnärliga gestaltningen finns såklart grundläggande krav på säkerhet, trivsel och tillgänglighet och att stationerna har en god överblick och orientering. Utformningen av stationsmiljön ska upplevas effektiv och trygg med fokus på resenärens upplevelse.

Mer om tunnelbanan till Barkarby

Byggstarten för nya tunnelbanan från Akalla till Barkarby station är planerad till 2018 och byggtiden beräknas till cirka sex år. Den nya sträckan blir cirka 4 kilometer lång och kommer att gå helt under jord. Det blir två nya stationer, en i Barkarbystaden och slutstationen Barkarby station som blir en viktig plats i nordvästra Stockholm med tunnelbana, regionaltåg, pendeltåg, bussar, E18 och Förbifart Stockholm.

Visionsbilder: White Arkitekter. Färgsättningar och utformningar är inte slutgiltiga utan kan komma att ändras.

NÄSTA BARKARBYSTADEN!

Tunnelbana på spåret 2024.