Spaden i marken för tunnelbana till Barkarby

Nu har första spadtaget tagits för att bygga ut tunnelbanans Blå linje mellan Akalla och Barkarby via Barkarbystaden. Det är den första utbyggnaden av tunnelbanan på över 40 år.

- Järfälla är idag en av landets snabbast växande kommuner och attraherar både människor och nya företag. Tunnelbaneutbyggnaden är motorn i en utveckling där vi investerar i nya bostäder, arbetsplatser, kultur, idrott och utbildningsmöjligheter som kommer både Järfällaborna och övriga regionen till del. Med hjälp av tunnelbanan kommer allt fler att kunna leva och resa hållbart här i framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande i Järfälla Claes Thunblad (S).

- Politik är som bäst när vackra ord blir till praktisk handling. Jag är glad och stolt över att vi nu kan påbörja den största utbyggnaden av tunnelbanan på flera decennier. Dessutom att göra det hand i hand med stadsutveckling och tusentals nya bostäder gör att Stockholmsregionen kan fortsätta att växa och utvecklas till nytta för människors liv och rörelse, säger trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M).

Fakta

I Järfälla byggs två nya tunnelbanestationer tillsammans med cirka 14.000 nya bostäder. Den ena placeras under det gamla flygfältet i Barkarby, mitt i den framväxande stadsdelen Barkarbystaden som även får världens modernaste stadstrafik med både elbussar, BRT-bussar och självkörande bussar. Den andra stationen placeras i anslutning till det nya kollektivtrafikcentrumet vid Barkarby. Här möts i framtiden tunnelbanan, regionaltågen, pendeltågen och busstrafiken.

Kostnaden för tunnelbanans utbyggnad till Barkarby enligt Stockholmsförhandlingen ligger efter optimering och förhandling mellan parterna på 3,3 miljarder kronor som fördelas mellan Stockholms läns landsting, Järfälla kommun och staten.

Stockholmsöverskommelsen från 2013 tillsammans med Sverigeförhandlingen 2017 innebär tillsammans bygget av 17 nya tunnelbanestationer och cirka 3 mil nya tunnelbanespår – en utbyggnad av tunnelbanan med nästan 30 procent. Totalt ska 46 nya spårstationer byggas i länet hand i hand med drygt 200.000 nya bostäder.

Kort fakta om utbyggnaden mellan Akalla och Barkarby i siffor

 • Tunnelbanan förlängs med 4 kilometer.
 • Två nya stationer – Barkarby och Barkarbystaden.
 • Alla spårtunnlar byggs i berg.
 • Barkarby placeras 30 meter under markytan.
 • 710 000 kubikmeter berg kommer att sprängas ut.
 • 32 000 kubikmeter betong kommer att användas.
 • Byggtiden är beräknad till cirka 6 år.
 • 2.000 resenärer beräknas stiga på varje timme i rusningstrafik vid Barkarby 2030.
 • Restiden till Kista beräknas till 8 min och 20 minuter till T-centralen.
 • Enligt avtalet ska 14.000 bostäder byggas i Järfälla till 2032.
 • Kostnad för utbyggnaden mellan Akalla och Barkarby beräknas efter optimering och förhandling mellan parterna till cirka 3,3 miljarder kronor exklusive fordon och depå, som landstinget bekostar själva.