Själv­körande bussar blir verklighet i Barkarby­staden

Barkarbystaden kan få världens mest moderna stadstrafik med elektriska självkörande bussar i linjetrafik, en ny elektrisk snabbkörande BRT-linje, en i övrigt helt elektrifierad busstrafik och en helt ny digital biljettplattform. Satsningarna kommer till stor nytta för boende i Barkarbystaden. Det är Nobina, Järfälla kommun och Stockholms läns landsting som har gjort en unik överenskommelse om kollektivtrafiken.

Detta ingår i satsningen

  • Europas första självkörande elektriska bussar i reguljär linjetrafik som på sikt, 2025, ska kunna hämta resenären utanför dörren hemma för transport dörr till dörr.
  • Kapacitetsstarka eldrivna snabbussar med infrastruktur enligt BRT-standard (Buss Rapid Transfer) mellan Barkarby station, Barkarbystaden och Akalla som ett av de första försöken i Europa och med målbild att bli först i Sverige.
  • Elektrifiering av övrig busstrafik för en modern, tyst och utsläppsfri kollektivtrafik i Barkarbystaden.
  • Mobilitetstjänst med pilot av digital SL-biljett med bland annat biljettköp, reseplanering och annat samt även tjänster såsom hyrbil och hyrcykel kopplat till kollektivtrafiken.
  • Hela kollektivtrafiklösningen kommer på plats tidigt och växer i takt med Barkarbystaden och möjliggör utvecklingen mot världens mest moderna stadstrafik.

Så här ser planerna ut - år för år

Hösten 2018 påbörjas pilottrafik med tre självkörande minibussar, med plats för vardera tolv personer, som trafikerar mellan nybyggda bostadskvarter, Herrestaskolan och Stora Torget där byte till ordinarie busslinjer kan ske. Bussen går i 12-15 km i timmen och till att börja med kommer en värd att finnas ombord. Det blir första gången i Europa med självkörande bussar i reguljär linjetrafik.

Våren 2019 utvärderar vi piloten med självkörande minibussar. Möjlighet finns att utöka till sex självkörande minibussar som trafikerar mellan nybyggda bostadskvarter, Herrestaskolan och Stora Torget där byte till ordinarie busslinjer kan ske. Förlängning av linjen planeras upp mot handelsplatsen och IKEA.

I december 2019 till starten av tidtabellen för 2020 invigs Sveriges första eldrivna BRT-linje. Busslinjen kommer fungera som ett första steg mot tunnelbanan och erbjuda motsvarande kvalitéter i resan mellan Barkarbystaden och Akalla med hög turtäthet, stabil trafikering, snabb ombordstigning, snabba resor med halva restiden mot idag tack vare infrastruktur som prioriterar bussen, miljövänligt och bekvämt med tre helt batteridrivna bussar.

2021 är Veddestabron beräknad att bli klar och BRT-linjen kan förlängas ner till Barkarby station och trafiken utökas till fem fordon. Vid stationen kommer en snabbladdstation för elbussar att inrättas som möjliggör fortsatt satsning på fler elbussar. Dessutom inleds tester med behovsstyrd självkörande minibussar. Det ger resmöjligheter ”dörr-till-dörr”. Kollektivtrafiken kommer närmare med mindre fordon och kan trafikera samtliga gator inom Barkarbystaden.

Tunnelbanan öppnar i Barkarbystaden och vid Barkarby station. Målet är att gå till helt behovsstyrd trafik med självkörande minibussar. Utan fasta hållplatser eller linjesträckning ska resenären alltid kunna få sin buss från hemmet till tunnelbanan eller skolan.

Så här säger Järfälla, Nobina och Stockholms läns landsting om satsningen

– Barkarbystaden är norra Europas största stadsutvecklingsområde och vi ska se till att det blir en hållbar och tillgänglig stad för alla. Livskvalitetsfrågorna står i fokus i Järfälla och vi är väldigt glada över den här överenskommelsen med SL och Nobina som kommer att ge Järfällaborna tillgång till framtidens kollektivtrafik här och nu, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

– På Nobina är vi både glada och stolta att tillsammans med SL och Järfälla kommun, få vara med och utveckla världens modernaste kollektivtrafiksystem, från analys och projektering till drift och trafik. Att kunna utveckla och erbjuda en helhetslösning för framtidens kollektivtrafik, som växer och utvecklas i takt med staden är också ett kvitto på den strategiska kunskap vi byggt upp och möjliggör såväl BRT, som autonoma bussar och elektrifierad trafik, säger Jan Bosaues, vd på Nobina Sverige.

– Vår ambition är att ha världens modernaste kollektivtrafik, i världens modernaste huvudstadsregion och att framtidens stad och framtidens kollektivtrafik ska växa fram hand i hand. Med en unik överenskommelse mellan SL, Järfälla och Nobina som knyter samman flera världsunika satsningar tar vi ett efterlängtat steg i den riktningen, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting.