Nytt nationellt träningscenter för svensk fotboll kan bli verklighet i Barkarbystaden

Järfälla kommun, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) och byggkoncernen Serneke tecknar avtal om att utreda möjligheten för ett nytt nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll i Barkarbystaden.

En etablering av ett nationellt träningscenter för svensk fotboll i Barkarbystaden skulle stärka Barkarbystaden och Järfälla som idrottskommun och besöksmål och bidra till att skapa en energifylld levande stad där företag, organisationer, föreningsliv och människor får utrymme att växa, utvecklas och må bra. För Järfällas föreningsliv skulle en etablering kunna innebära en ökad tillgänglighet till mycket fina idrottsanläggningar. För Järfällas näringsliv finns möjlighet till fler arbetstillfällen tack vare ett ökat underlag för kringservice inom områden som rehabilitering, hälsa, hotell- och konferens.

– Jag är glad över att Svenska Fotbollförbundet och Serneke nu väljer att gå in i det här intentionsavtalet. Det tydliggör Barkarbystadens attraktiva och kollektivtrafiknära läge samtidigt som jag ser positiva synergieffekter för föreningslivet i Järfälla och hela Stockholmsregionen, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Ärofyllt och speciellt

I en etablering av ett nytt nationellt träningscenter för svensk fotboll skulle det bland annat kunna ingå två fullstora gräsplaner, en fullstor konstgräsplan, en fullstor inomhushall med konstgräs, läktare, målvaktsträningsyta, omklädningsrum, gym, fysiologlab, fysiolog testcenter och medicinskt center.

– Svenska Fotbollförbundets ambition är att fortsätta utveckla svensk fotboll för att hålla världsklass. Det kräver förutsättningar som mäter sig med de absolut bästa. För att alla våra landslag, från ungdomsnivå till A-landslagen, ska ges bästa förutsättningar att göra ett så bra resultat som möjligt är ett nationellt träningscenter en viktig pusselbit. För det fall det blir av så ger det oss också en bra möjlighet att samla våra utbildningar och utveckla arbetet med forskning och utveckling, säger SvFF:s generalsekreterare Håkan Sjöstrand.

– Det är både ärofyllt och speciellt, både för bolaget och mig personligen, att få utreda möjligheterna att utveckla svensk fotbolls framtid i Barkarbystaden. Jag är säker på att Serneke har mycket att tillföra i fråga om att hitta lösningar som bidrar både till SvFF:s behov och stadsdelens bästa, säger Patrik ”Bjärred” Andersson, affärsutvecklare på Serneke Projektutveckling och tidigare svensk landslagsspelare i fotboll.

– Att bygga med idrott i centrum har alltid varit något som vi förespråkat. Vi är övertygade om att det är en viktig ingrediens i en hållbar stadsutveckling och en bättre folkhälsa. En anläggning som samlar resurserna för att utveckla svensk fotboll skulle tillföra stora fördelar i Barkarbystadens vision om en levande stad, säger Ola Serneke, VD och koncernchef i Serneke Group.

I den kommande förstudien ska en tid- och processplan tas fram. Förstudien ska också ligga till grund för kommande beslut om detaljplaneuppdrag, ramavtal, markanvisningsavtal, marköverlåtelse och principer för genomförande av byggnationen.

Beslut i kommunstyrelsen den 11 november

Förslaget om intentionsavtal mellan Järfälla kommun, SvFF och Serneke för nytt nationellt träningscenter för svensk fotboll i Barkarbystaden tas upp för beslut i kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 11 november.

Det inringade området ingår i förstudien som Järfälla, Serneke och Svenska Fotbollförbundet har för avsikt att genomföra. Det är här som ett nytt nationellt utvecklings-, tränings- och utbildningscenter för svensk fotboll kan bli verklighet i Barkarbystaden.