Ny grundskola planeras i Barkarbystaden

Antalet boende i Barkarbystaden ökar och nu planeras för ytterligare en för- och grundskola, Ålstaskolan, som ska stå klar till skolstart höstterminen 2022. Ålstaskolan byggs i första etappen för 590 barn i förskola, förskoleklass och årskurs 1-6 och kommer att ha ett fint barnvänligt läge som gränsar till naturreservatet.

– Vi är jätteglada över att en ny och modern för- och grundskola byggs i ett barnvänligt område i Barkarbystaden. Denna skola innebär en stor trygghet för de barnfamiljer som väljer att flytta hit säger Nikoletta Jozsa (L), ordförande för barn- och ungdomsnämnden i Järfälla.

Ålstaskolan kommer att vara en kommunal skola med idrottshall. Första etappen planeras stå klar till skolstart hösten 2022 och innehålla förskola för 240 barn samt förskoleklass och årskurs 1-6 för 350 elever. Hälften av förskoleplatserna kommer att byggas så att de på ett enkelt sätt kan byggas om till skolplatser om behov finns. I den första etappen planeras också för en fotbollsplan med konstgräs.

– En ny skola skapar dels fler utbildningsplatser i Barkarbystaden men bidrar också till att skapa ett mer livfullt område med fler människor i rörelse och bra fritidsmöjligheter. Detta blir således ännu en del i pusslet för att bygga en levande och hållbar stad, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

I den andra etappen av Ålstaskolan planeras för högstadieskola, grundsärskola och träningssärskolverksamhet samt en större idrottshall. För att kunna erbjuda högstadieskola och grundsärskola till boende i Barkarbystaden innan etapp två står klar ska förutsättningarna för att starta dessa som en filial till Ålstaskolan utredas.

I Barkarbystaden finns sedan 2016 Herrestaskolan som idag är en skola för årskurs F-5 för 320 elever.