Nästa steg för mer stadsliv och tunnelbana

På onsdagen den 30 maj startar samrådet för detaljplanen av den fjärde etappen i Barkarbystaden. Samrådet omfattar kvarteren runt den kommande tunnelbanestationen Barkarbystaden med två uppgångar och anläggningar under jord.

Den fjärde etappen är en viktig och central del i utbyggnaden av Barkarbystaden. Här kommer tunnelbanans nya station Barkarbystaden att ha sina två uppgångar. Det är också här som stadslivet blir som mest intensivt med stråk för handel, service och kontor.

– Samrådet är en viktig milstolpe för att förverkliga utbyggnaden av Barkarbystaden och tunnelbanans förlängning hit. Det här blir hjärtat för det stadsliv som utvecklas i Barkarbystaden. Därför är det viktigt att vi gör detta i samråd med medborgarna, för att kunna skapa en så bra miljö som möjligt, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Förslaget till detaljplan för Barkarbystaden IV omfattar i korthet:

  • Tunnelbanestation med två uppgångar.
  • 2 000 bostäder.
  • Lokaler för kontor, handel och service.
  • Fem integrerade förskolor.
  • Parker och torg.

Samråd och öppet hus

Samrådet för detaljplanen för Barkarbystaden IV pågår mellan 30 maj och 29 juni. Öppet hus hålls torsdagen den 7 juni kl 17.00 - 18.30 i Herresta bibliotek i Barkarbystaden. Där kan du träffa de som arbetar med projektet och få mer information om planerna för Barkarbystaden IV och den kommande tunnelbanan.

Planhandlingarna finns att läsa här:

  • www.jarfalla.se/planarbete
  • Herresta bibliotek, Karlslundsvägen 25, Barkarbystaden
  • Kommunens Servicecenter, Riddarplatsen 5 i Jakobsberg

Beslutet om att sända förslaget för detaljplan för Barkarbystaden IV på samråd togs av kommunstyrelsens planutskott i Järfälla onsdagen den 23 maj.