Mark­anvisnings­tävling
- två kvarter i tredje etappen

Järfälla kommun bjuder in till markanvisnings­tävling för två blivande fastigheter i Barkarbystaden etapp IIIA, kvarter 17 och 19. Markanvisnings­tävlingen avser byggande av bostäder med lokaler för verksamheter i botten­våningarna. Det största kvarteret, kvarter 17, ska inrymma en integrerad förskola.

Inbjudan och handlingar till markanvisningstävlingen

Kommunens mål är att få en attraktiv bostadsbebyggelse som tillför dynamik och stadsliv till den nya staden som växer fram. Deltagande exploatör kan lämna ett tävlingsförslag per fastighet men kan endast få mark­anvisning för en av fastigheterna eftersom Järfälla kommun vill ha olika byggherrar i kvarteren.

Etapp IIIA är den första etappen som anvisas inom denna detaljplaneetapp av Barkarbystaden. För fastigheterna har detaljplan för Barkarbystaden III antagits 2018-03-19.

Markanvisningstävlingen pågår under perioden 2018-06-07 till 2018-08-31.