Klart för byggstart av tredje etappen i Barkarbystaden

Detaljplanen för den tredje etappen i expansiva Barkarbystaden har vunnit laga kraft. Den sägs vara Sveriges största detaljplan och omfattar 30 kvarter med 4 400 bostäder i flerfamiljshus och stadsradhus, en grundskola, förskolor, äldreboende, service, handel, torg, parker och en idrottsplats med bollplan. Området ligger i direkt anslutning till Barkarbystadens tunnelbanestation och naturreservatet.

– Det är glädjande att vi nu kan byggstarta nästa etapp i Barkarbystaden. Området är en central del i Barkarbystaden och får bästa läge i direkt anslutning till både tunnelbanan och naturreservatet. Här ska vi bygga en levande, attraktiv och hållbar stadsmiljö med den medvetna människan i centrum, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Under 2019 kommer tre kvarter att byggstarta i området. Byggvesta, Botrygg, K2A och Credentia ska bygga bostadsrätter, hyresrätter och studentbostäder, en förskola samt lokaler för verksamheter med fokus på fritid, mat, konstnärsverkstäder och småskaliga arbetsplatser med inflyttning 2021.

I området finns flera kulturhistoriska spår från Barkarbyfältets tid som flygplats. Dessa ska bevaras och göras tydliga i den nya stadsbilden. Bland annat bevaras en hangar och vägarna kommer att ha spår av landningsbanorna.

Om Barkarbystaden

Enligt avtal om utbyggnad av tunnelbana till Barkarby ska Järfälla kommun uppföra 14 000 bostäder i tunnelbanans influensområde fram till år 2032. Inom stadsutvecklingsområdet Barkarby pågår utbyggnad inom detaljplan för Barkarbystaden I, Barkarbystaden II, Barkarbystaden X och detaljplanearbete för detaljplanerna Barkarbystaden IV, Veddesta 1, Veddesta 2, Veddesta 3 och Veddesta 4.

Onsdagen den 16 januari beslutade Mark- och miljööverdomstolen att inte ge prövningstillstånd, vilket innebär att detaljplanen för Barkarbystaden III har vunnit laga kraft.