Försvarsmaktens högkvarter kan flytta till Barkarbystaden

Järfälla kommun, Fortifikationsverket och Försvarsmakten tecknar intentionsavtal för att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen till Barkarbystaden, något som bland annat skulle innebära många nya arbetsplatser i Järfälla.

– Det här kan bli den största etableringen i Järfälla i modern tid. En flytt av Försvarsmaktens högkvarter till Barkarbystaden skulle innebära ett stort antal arbetsplatser som blir ett fantastiskt underlag för service, restauranger och butiker samt dagbefolkning som bidrar till liv och rörelse i den framväxande staden, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Den plats som ska utredas i förstudien är fastighet Barkarby 4:1. Fastigheten ägs idag av Fortifikationsverket och ligger i direkt anslutning till den framtida tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Förstudien startar under hösten 2018 och beräknas ta ett år. Resultatet av förstudien blir underlag för ett eventuellt beslut av flytt av Försvarsmaktens högkvarter, som på sikt är i behov av utökning och modernisering.

- Att Järfälla är Försvarsmaktens och Fortifikationsverkets förstahandsval för att genomföra en förstudie av en eventuell flytt visar på platsens attraktionskraft och att den tillväxtinriktade politik vi för ger resultat, säger Claes Thunblad.

Beslut om intentionsavtal med Fortifikationsverket och Försvarsmakten avseende utredning av förutsättningarna för etablering av Försvarsmaktens högkvarter på fastigheten Barkarby 4:1 i Barkarbystaden tas av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 3 september.

Visionsbild över torget med tunnelbaneuppgång i Barkarbystaden. Den röda ovalen visar ungefär platsen som nu ska utredas för en eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter från Lidingö till Barkarbystaden.

Aktuellt utredningsområde för eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter.

Inom svartmarkerat område, fastighet Barkarby 4:1. Inom rödmarkerat område, aktuellt utredningsområde för eventuell flytt av Försvarsmaktens högkvarter.