Första spadtaget för Bas Barkarby

På onsdagen tog Atrium Ljungberg och Järfälla kommun tillsammans det första spadtaget för Bas Barkarby. Kvarteret ska bli nordvästra Stockholms nya mötesplats för lärande, kultur och näringsliv.

Bas Barkarby byggs i två etapper. Den första, om drygt 24 000 kvadratmeter uthyrbar yta, beräknas står klar för inflyttning vid årsskiftet 2021/2022. Järfälla kommun blir den största hyresgästen med 11 000 kvadratmeter för gymnasieskola, multihall, bibliotek och annan kulturverksamhet. Resterande ytor kommer att inrymma moderna kontors- och utbildningslokaler, en restaurang och ett gym. Bas Barkarby kommer att miljöcertifieras med Breeam Very Good.

– Det är mycket glädjande att vi nu har byggstartat Bas Barkarby. Här kommer eleverna på Järfälla gymnasium att få möjlighet att vara en del i en kreativ och innovativ miljö tillsammans med näringslivet. Det innebär stora möjligheter till pedagogisk utveckling och en mycket attraktiv gymnasieskola. För näringslivet kommer Bas Barkarby att erbjuda kontorslokaler på en helt ny nivå i Järfälla. Allt detta mitt i ett suveränt kollektivtrafikläge med närhet till hela Stockholmsregionen, säger Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Utvecklingen av Barkarbystaden innebär en unik möjlighet för näringsliv, samhälle, universitet och högskolor att samverka kring innovation och praktisk tillämpning av ny teknik. Bas Barkarby blir en central mötesplats i det expansiva Barkarby med placering intill den planerade kollektivtrafiknoden med tunnelbana, pendeltåg och fjärrtåg samt E18 och Förbifart Stockholm.

– Jag är väldigt glad över att vi nu startat byggnationen av Bas Barkarby. Här vill vi skapa en mötesplats där studenter och företagare studerar, arbetar, träffas och utvecklas tillsammans. Bas Barkarby blir en viktig del i förverkligandet av vår och Järfälla kommuns gemensamma vision om Barkarbys utveckling till hållbar och levande stad, säger Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg.

Som en del av spadtaget genomfördes ett quiz där klass 7D från Björkebyskolan i Järfälla utmanade närvarande politiker, tjänstemän och näringsliv. Dagens sjundeklassare är de första eleverna som kommer att kunna gå i den nya gymnasieskolan i Bas Barkarby. Efter utmaningen startade skolklassen tillsammans med representanter från Atrium Ljungberg och Järfälla kommun ett vindkraftverk som kommer att producera el till byggarbetsplatsen. Kraftverket är både en symbol för Barkarbystadens fokus på miljö och platsens historia som gammal flygbas.

Annica Ånäs, vd Atrium Ljungberg och Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla tar det första spadtaget för Bas Barkarby genom att starta ett vindkraftverk som kommer att producera el till byggarbetsplatsen. Kraftverket är en symbol för Barkarbystadens fokus på miljö och platsens historia som gammal flygbas. (Foto: Peder Groth)