Ett steg närmare Stockholms första skidspår inomhus

Nu inleder Järfälla kommun samrådet för detaljplanen för den tredje etappen i Veddesta. Detaljplanen omfattar kontor, hotell, handel, 600 bostäder, skola och en stor satsning på en idrottsgalleria med Stockholms första skidspår inomhus.

Den tredje etappen är en viktig del för att utveckla Veddesta och Barkarbystaden till en blandstad med stort folkliv. Området ligger i direkt anslutning till det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

Stadsdel med fokus på idrott och hälsa

Det är byggkoncernen Serneke som har markanvisning för de sex kvarteren och som planerar för att bygga en stadsdel med stort fokus på idrott och hälsa, där en idrottsgalleria med ett cirka 1,2 kilometer långt skidspår inomhus kan bli en stor besöksdestination för boende i Stockholm och Mälardalen.

Förslaget till detaljplan för Veddesta 3 omfattar i korthet:

  • Sex kvarter med byggnader mellan fyra och trettio våningar.
  • Lokaler för kontor, handel och service.
  • Idrottsgalleria med bland annat en cirka 1,2 kilometer lång skidanläggning, mestadels under mark.
  • Hotell.
  • 600 bostäder.
  • Möjlighet till uppgång från tunnelbanan.

Välkommen på öppet hus

Samrådet för detaljplanen för Veddesta 3 pågår mellan 18 september och 23 oktober.
Öppet hus hålls torsdagen den 20 september kl 17.00-19.00 i Herresta bibliotek i Barkarbystaden.

Om beslutet

Beslutet om att sända förslaget för detaljplan för Veddesta 3 på samråd togs av kommunstyrelsens planutskott i Järfälla onsdagen den 5 september.