En ny stad växer fram

På det gamla flygfältet i Barkarby och på Veddesta industriområde norr om Stockholm händer det spännande saker. Här växer en helt ny stad fram, mitt i regionens framtida kollektivtrafikknutpunkt.

Barkarbystaden är ett av Sveriges största och mest spännande stadsbyggnadsprojekt. Här bygger och utvecklar Järfälla kommun tillsammans med bostadsbolag, näringsliv och markägare en helt ny stadsdel med bostäder, arbetsplatser, ett nytt sjukhus, lokaler för utbildning, hotell, handel, service, idrott, hälsa och kultur - mitt i nordvästra Stockholms framtida kollektivtrafiknav med tunnelbana, busstorg, pendeltåg och regionaltågstation.

Så här tänker vi

Vi bygger med social- och miljömässig hållbarhet i fokus. Barkarbystaden ska bli en plats där människor mår bra, bryr sig om varandra och har möjlighet att utvecklas och trivas hela livet. Här finns det goda grannskapet, det ska vara en plats för utveckling, talang och lärande och det ska vara en destination med variation - helt enkelt en härlig plats för boende, företag och besökare. En plats du alltid vill komma tillbaka till. En plats det sprakar om.

Läs mer om hur Barkarbystaden växer fram »