ByggVesta bygger nytt kvarter i Barkarbystaden

Järfälla kommun skriver köpe- och exploateringsavtal med ByggVesta AB som investerar i Barkarbystaden för andra gången och bygger 260 nya lägenheter och kommersiella lokaler längs med Barkarbystadens framtida gågata. Kvarteret ligger mitt i staden med gångavstånd till grundskola, förskola, handel, service och Barkarbystadens kommande tunnelbana

Avtalet med ByggVesta innebär att Järfälla kommun nu börjar bygga det första kvarteret i nästa utbyggnadsetapp i Barkarbystaden.

– Barkarbystaden fortsätter att attrahera byggaktörer. Jag är mycket glad att ByggVesta på nytt väljer att investera i Barkarbystaden och tillsammans med oss vill utveckla Barkarbystaden till en modern, hållbar och energifull stadsmiljö, säger kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M).

I arbetet med detaljplanen och kvalitetsprogrammet för den aktuella etappen har ByggVesta varit engagerad som ankarbyggherre och bidragit med kunskap ur byggbolagets perspektiv för att säkerställa ett tekniskt, ekonomiskt och hållbart genomförande.

– Jag är glad att arbetet med Barkarbystaden fortsätter. Kommunen har här ett samarbete med en aktör som sätter kvalitet och gestaltning i fokus, vilket är en viktig trygghet för oss, säger Nikoletta Jozsa (L), kommunalråd.

Köpe- och exploateringsavtalet avser fastigheten Barkarby 2:61 och omfattar ett kvarter med en total byggrätt om 17 000 kvadratmeter BTA. Byggstart beräknas till januari 2020 och planerad första inflyttning är våren 2022.

Beslut om godkännande av köpe- och exploateringsavtal med ByggVesta AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 11 november.

Byggvesta utvecklar nytt kvarter i Barkarbystaden med 260 lägenheter på gångavstånd från grundskola, förskola, handel, service och den kommande tunnelbanan. (Visionsbild: Kod Arkitekter och ByggVesta)

Skiss över ByggVestas kvarter med innergård i flera nivåer, gröna tak, cykelentréer och kommersiella lokaler längs med Barkarbystadens framtida gågata.

ByggVestas nya kvarter i Barkarbystaden ligger längs med Herculesgatan, Gripengatan och Lansengatan.