Åk med! Själv­körande bussar i Barkarby­staden

Sedan oktober rullar självkörande bussar enligt tidtabell i Barkarbystaden. Linje 549 är den första linjen i världen med självkörande bussar i reguljär linjetrafik. Bussarna går mellan Stora torget och Barkarby Handelsplats och är ett första steg i att utveckla världens mest moderna stadstrafik.

Barkarbystaden kan få världens mest moderna stadstrafik med elektriska självkörande bussar i linjetrafik, en ny elektrisk snabbkörande BRT-linje, en i övrigt helt elektrifierad busstrafik och en helt ny digital biljettplattform. Det är Nobina, Järfälla kommun och Stockholms läns landsting som tillsammans ska utveckla kollektivtrafiken.

Detta ingår i satsningen

  • Europas första självkörande elektriska bussar i reguljär linjetrafik som på sikt, 2025, ska kunna hämta resenären utanför dörren hemma för transport dörr till dörr.
  • Kapacitetsstarka eldrivna snabbussar med infrastruktur enligt BRT-standard (Buss Rapid Transfer) mellan Barkarby station, Barkarbystaden och Akalla som ett av de första försöken i Europa och med målbild att bli först i Sverige.
  • Elektrifiering av övrig busstrafik för en modern, tyst och utsläppsfri kollektivtrafik i Barkarbystaden.
  • Mobilitetstjänst med pilot av digital SL-biljett med bland annat biljettköp, reseplanering och annat samt även tjänster såsom hyrbil och hyrcykel kopplat till kollektivtrafiken.
  • Hela kollektivtrafiklösningen kommer på plats tidigt och växer i takt med Barkarbystaden och möjliggör utvecklingen mot världens mest moderna stadstrafik.

Hösten 2018 påbörjas pilottrafik med tre självkörande minibussar, med plats för vardera tolv personer, som trafikerar mellan nybyggda bostadskvarter, Herrestaskolan och Stora Torget där byte till ordinarie busslinjer kan ske. Bussen går i 12-15 km i timmen och till att börja med kommer en värd att finnas ombord. Det blir första gången i Europa med självkörande bussar i reguljär linjetrafik.