800 nya arbetsplatser i Barkarbystaden  

Järfälla kommun tecknar avtal med Kilenkrysset som bygger kontor med
800 arbetsplatser i Barkarbystaden, varav 500 arbetsplatser åt ett börsnoterat teknikföretag.

Kvarteret där Kilenkrysset ska bygga kontor ligger nära handel, service och det framtida kollektivtrafiknavet i Barkarby med pendeltåg, bussterminal, tunnelbana och regionaltågstation.

– Det är en glad nyhet för hela Järfälla att Kilenkrysset väljer att investera i kontorslokaler i Barkarbystaden. Vi ser att allt fler aktörer visar intresse för Barkarbystaden, ett kvitto på platsens attraktionskraft och att den tillväxtpolitik vi för ger resultat. Nu är vår gemensamma målsättning att få till en huvudkontorsetablering här inom kort. Det skulle kunna innebära hundratals nya arbetstillfällen och ett lyft för hela det lokala näringslivet, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande.

Spännade område med ett fantastiskt läge

Fastigheten, Barkarby 2:2, omfattar totalt 35 000 m2 ljus BTA och kommer att byggas i två etapper. Köpe- och exploateringsavtalet avser den västra delen av fastigheten Barkarby 2:2. Exploateringen omfattar kontorsbebyggelse om 20 400 m2 ljus BTA, motsvarande 500 arbetsplatser. Samtidigt tecknar Kilenkrysset och Järfälla kommun markanvisningsavtal för den östra delen av fastigheten Barkarby 2:2 där Kilenkrysset planerar att bygga kompletterande kontorsbebyggelse om 13 400 m2 ljus BTA, motsvarande 300 arbetsplatser, och 9 000 m2 BTA parkeringsgarage.

– Vi är imponerade över tillväxttakten i Järfälla och hur stark viljan är att hitta bra och hållbara lösningar. Barkarbystaden är ett spännande område med ett fantastiskt läge, och vi ser fram emot att vara med och utveckla platsen ytterligare, säger Jens Persson, VD på Kilenkrysset.

Om beslutet

Beslutet om köpe- och exploateringsavtal togs av kommunfullmäktige i Järfälla måndagen den 17 september. Beslutet om markanvisningsavtal togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 3 september.