200 hyresrätter vid framtida tunnelbaneuppgången

Järfälla kommun tecknar avtal med Järfällahus AB om markanvisning för ett kvarter i den fjärde etappen av Barkarbystaden. Kvarteret ligger i direkt anslutning till torget där en av Barkarbystadens framtida tunnelbaneuppgångar ska byggas.

Markanvisningen är den första i denna viktiga och centrala del i Barkarbystaden, med två tunnelbaneuppgångar och intensivt stadsliv med stråk för handel, service och kontor. Här ska Järfällahus bygga 200 hyresrätter och 1 600 kvadratmeter lokaler för handel och restauranger.

– I Barkarbystaden ska vi bygga en hållbar stad för alla. Det innebär även att vi höjer ambitionerna för vårt kommunala bostadsbolag. Järfällahus ska med prisvärda och klimatsmarta hyresrätter bidra till en blandning av boendeformer i hjärtat av den nya staden, säger kommunstyrelsens ordförande Claes Thunblad (S).

Byggstart för kvarteret beräknas till 2021. Kvarterets centrala läge berörs av utbyggnaden av tunnelbanan till Barkarby som planeras byggstarta vintern 2018. För att kunna anpassa konstruktioner och grundläggning för både tunnelbanan och kvarteret krävs en tidig markanvisning för att samordna projekteringen med Förvaltningen för utbyggd tunnelbana vid Stockholms läns landsting.

– Järfällahus vill vara en samhällsbyggare med ledartröja och möjligheten att etablera oss i detta bästa tänkbara läge i Barkarbystaden blir ytterligare en bekräftelse på vår viktiga roll som allmännyttigt bostadsbolag säger Per Wistedt, tf VD för Järfällahus AB. Redan innan denna anvisning har vi planer på cirka 1 400 nya bostäder i olika delar av kommunen. Denna anvisning kompletterar våra planer med attraktiva bostäder i ett attraktivt läge där vi inte hittills funnits med.

Om avtalet

Markanvisningsavtalet med Järfällahus AB avser ett kvarter inom den fjärde etappen i Barkarbystaden. Den totala byggrätten omfattar 21 500 m2 BTA.

Detaljplan för Barkarbystaden IV är på samråd 30 maj - 29 juni 2018. Detaljplanen förväntas godkännas 2019. Järnvägsplanen som avser utbyggnad av tunnelbana från Akalla till Barkarby station är inlämnad till Trafikverket för fastställelse och byggstart av nya tunnelbanan förväntas ske före årsskiftet 2018.

Beslut om godkännande av markanvisningsavtal med Järfällahus AB togs av kommunstyrelsen i Järfälla måndagen den 28 maj.