KOmmunikationer

I dag kommer du till Barkarbystaden med pendeltåg, buss, bil eller cykel.
2024 kan du ta tunnelbanan hit och kliva upp mitt i Barkarbystaden. Det kommer att innebära helt nya möjligheter för dig som bor eller arbetar här - du får nära till arbetet, hemmet, centrala Stockholm, Kista, Arlanda, Bromma och resten av världen.

Det ska vara lätt att åka kollektivt till och från Barkarbystaden. Till närmaste hållplats för tunnelbana, buss eller pendeltåg ska det alltid vara gångavstånd.

Pendeltåg och regionaltåg vid Barkarby station

Från Stockholm Odenplan tar det 15 minuter med pendeltåget till Barkarby station. Från stationen går bussar regelbundet till Barkarbystaden eller så promenerar du hit på 10 minuter. I anslutning till stationen finns också en infartsparkering med bra gånganslutning till kollektivtrafiken.

Barkarby station kommer att bli en viktig framtida knutpunkt för hela regionen när Stockholm växer. I framtiden kommer du enkelt att kunna välja mellan tunnelbana, pendeltåg, buss och regionaltåg för att ta dig norrut, västerut eller till Stockholms innerstad.

Just nu bygger Trafikverket ut Mälarbanan från två till fyra spår för att öka tågkapacitet. Det blir tätare trafik och kortare restider för både pendeltåg och framtida regionaltåg.

Buss

Idag stannar buss 550 och buss 567 vid Stora torget mitt i Barkarbystaden på sin väg mot Jakobsberg, Barkarby station, Akalla eller Sollentuna station.

Allteftersom Barkarbystaden växer kommer busstrafiken att utökas. Från december 2018 finns planer för ytterligare en busslinje dagtid och en nattbuss.

Vid Barkarby station kommer en ny stor bussterminal att byggas där bussar från hela området stannar. Här blir det enkelt att byta till tunnelbana, pendeltåg eller regionaltåg.

Cykla & gå

Det ska vara enkelt och säkert att cykla och gå i Barkarbystaden. Välplanerade gång- och cykelvägar ska göra att boende i första hand väljer att gå eller cykla för att göra vardagsärenden. Gång- och cykelvägar ska vara användarvänliga, säkra och välbelysta. Trädplanterade gång- och cykelvägar kommer att binda samman Barkarby station och Barkarbystaden med naturreservatet vid Säbysjön.

Cykelparkering och luft

Det ska vara lätt att parkera sin cykel i Barkarbystaden. Vid bostäder, busshållplatser, tunnelbana, skolor och livsmedelsbutiker ska det finnas cykelparkering under tak. Allmänna cykelpumpar ska finnas på platser där många cyklister passerar.

Att cykla i Järfälla

Järfälla har ett 15 mil finmaskigt cykelvägnät. De närmsta åren satsar kommunen mycket på cykling. Cykelvägar rustas upp för att bli säkrare och mer tillgängliga och områdena kring våra tre pendeltågsstationer görs mer cykelvänliga med moderna cykelställ under tak och cykelpumpar.

Cykelkarta Järfälla kommun

Cykelkarta över regionala cykelvägar

Bil och parkering

Kommer du till Barkarbystaden med bil passerar E18 och snart Förbifart Stockholm alldeles utanför.

Parkering

I alla fastigheter i Barkarby­staden finns det boende­parkering. Parkering för boende ska i första hand ske inom fastigheten.

På samtiga gator och vägar i Barkarby­staden är det parkeringsavgift. Parkerings­skyltar visar var det är tillåtet att parkera och vilka tider. Parkeringsavgiften betalar du antingen med bank- eller bensinkort i parkerings­automaterna som finns längs med Barkarby­vägen, eller med din mobil­telefon via appen "WayToPark".

I garagen under ICA Maxi och Barkarby Gate är det tillåtet att parkera bilen i tre timmar med P-skiva.
Se alltid parkeringsskyltar i respektive garage för aktuell information.

Tunnelbana till Barkarbystaden

Hösten 2018 börjar tunnelbanan att byggas till Barkarbystaden. 2024 kan du ta den blå linjen och kliva upp mitt i Barkarbystaden eller åka vidare till Barkarby station där du enkelt byter till pendeltåg, buss eller regionaltåg. Det ger dig som bor och arbetar här helt nya möjligheter - du får närmare till arbetet, hemmet, och centrala Stockholm.

Se filmen om nya tunnelbanan till Barkarby

Byggtiden

Det kommer att märkas när tunnelbanan byggs ut. Förvaltningen för utbyggd tunnelbana, FUT, planerar noga för att se till att vardagslivet ska fungera under hela byggtiden. Just nu pågår provborrningar och förberedande arbeten. Byggstart för utbygganden av tunnelbanan till Barkarby planeras till hösten 2018.

Pågående arbeten just nu >>

Följ tunnelbanans utveckling på Stockholms Läns Landstings webbplats >>

Prenumerera på Stockholms Läns Landstings nyhetsbrev om tunnelbanans utbyggnad >>

Har du frågor om utbyggnaden av tunnelbanan är du välkommen att kontakta FUT
e-post tbanabarkarby@sll.se
telefon 08-737 25 00