Läge för kontor

Barkarbystaden och Veddesta är inom några år regionens nya knutpunkt där tusentals männsikor bor, arbetar, möts och rör sig. I detta expansiva område skapar vi ett helt nytt kontorsläge - mitt i nordvästra Stockholms framtida trafiknav med tunnelbana, regionaltåg, pendeltåg, bussar, E18 och Förbifart Stockholm. Och bara
20 minuter från Arlanda, Bromma och resten av världen.

Barkarbystaden och Veddesta - läget kan knappast bli bättre. 2026 finnas tunnelbana, pendeltåg, regionaltåg och busstorg i direkt anslutning och området kommer att ha utmärkta förbindelserna från Stockholm, väster, norr, Mälardalen, Arlanda och Bromma.

Plats för utveckling, talang och lärande

I kvarteren närmast den nya tunnelbanan och kollektivtrafikknutpunkten planerar Järfälla kommun tillsammans med byggbolag och fastighetsutvecklare för ett nytt attraktivt kontorsläge för alla typer av tjänsteföretag. När området står klart ska här finnas tusentals nya arbetsplatser och vara en plats för utveckling, lärande och nya talanger. Planerna för området är spektakulära och under 2020 finns möjlighet till fler markanvisingar för kommersiella fastighetsutvecklare. Nuvarande investerare och intressenter i området är:

Serneke planerar för sju kvarter med stort fokus på idrott och hälsa och bygger här en stor idrottsgalleria med Stockholmsområdets första skidspår inomhus. I kvarteret blir det också lokaler för kontor, hotell, handel, restauranger och bostäder. Planerad byggstart är 2020 och multisportanläggningen med skidslinga kan stå klar 2022/2023. Just nu pågår samråd för området och planerna hittar du här »

Kilenkrysset bygger kontor med 800 arbetsplatser, varav 500 arbetsplatser och en utvecklingsenhet åt ett börsnoterat teknikföretag.

Hemsö bygger ett nytt modernt sjukhus, Barkarby sjukhus, med öppenvård, närakut och slutenvård med geriatrik och stödjande vård för invånare i hela nordvästra Stockholm. Sjukhuset planeras stå klart 2022/2023.

Lidl bygger nytt huvudkontor och konceptbutik med stark miljö- och hållbarhetsprägel. Byggstart var i november 2017 och under Q2 2020 ska butik och huvudkontor stå klart.

Försvarsmakten och Fortifikationsverket genomför tillsammans med Järfälla kommun en förstudie för att utreda möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen i Stockholm till Barkarbystaden. Förstudien startade under hösten 2018 och beräknas ta två år.

Atrium Ljungberg planerar att bygga Bas Barkarby, en plats för lärande, kultur och näringsliv med gymnasieskola, högre utbildning, kontor, kultur- och multihall för idrott och mässor, bibliotek, konsthall, restaurang, café och gym. I april 2019 sattes spaden i marken och första inflytt blir vid årsskiftet 2021/2022 då de teoretiska utbildningarna vid Järfälla gymnasium flyttar in.

Skanska planerar för tre kvarter med moderna kontor och bostäder.

Kontakt

Välkommen att kontakta respektive fastighetsägare ovan eller Järfälla kommun